Chanzun dal Club Skiunzs Sent
Dorf Organisation Wirtschaft Veranstaltungen Vereine Kultur Aktuell Suchen

Societats

Club da skis

Traversada

Cronica 75 ons CSS (PDF)

Presidents

Chanzun dal Club Skiunzs Sent
Al Rezia eschan radunats, ho, ho, ho
chantar vulain e far nardats, ho, ho, ho.
Sch'eir vi pel di vain schaschinà,
cun telemarc', cristiania.
Las vuschs dal bass e dal tenor
strassunan tant plü bain in cor.
Refrain: Culs skis lain ir in chod e fraid
giodair la naiv e'l cler sulai,
amunt planet, aval sco'l vent
uschè s'fa quai a Sent.
EVIV' IL CLUB DA SENT!
Nos Sent es bain ün paradis, ho, ho, ho
per quel chi voul far sport da skis, ho, ho, ho
chi va dalöntsch e chi dasrusch
chi sün Soèr, chi vers Sotcrusch.
Sgür satisfat tuot es la sair'e
chanta our da spür plaschair.
Refrain: Culs skis lain ir in chod e fraid...
Cristiania, telemarc'e „Schuss“, ho, ho, ho
tuot chi sa far quai grondius, ho, ho, ho
sch'eir minchatant giond mass'amunt
as faja l'ultim ün bel punct.
Che'm porta quai la saira bain
chantar da cour listess chantain.
Refrain: Culs skis lain ir in chod e fraid...
Avant co ir lur'a durmir, ho, ho, ho
disch ün „daman, ingio lain ir?“ , ho, ho, ho
“Culs skis“, respuondan tuots alur',
“daman s'pudess ir sü Vastur.“
Chantain perquai pür fich dadot,
schi vess da gnir eir mezzanot.
Refrain: Culs skis lain ir in chod e fraid...
Pleds: Chasper Sarott